Miljö & Kvalitet

Miljö

Allblästring AB miljöcertifierades i december 2002 enligt SS-EN ISO14001:2004. Genom att aktivt arbeta med ständiga miljöförbättringar vill vi vara delaktiga i och bidra till att omgivande miljö påverkas minimalt. Vi använder enbart diesel miljöklass 1.

Kvalitet

Allblästring certifierades för kvalitet i oktober 2006 enligt ISO 9001:2000. Vi har olika kontrollfunktioner för att garantera kvaliteten. Luftfuktighet och temperaturer mäts regelbundet. Kontroll av färdigställda arbeten för att säkerställa att resultat uppfyller ställda normer och förväntningar. För att dokumentera kvaliteten på utfört arbete kan man innan jobbet påbörjats begära att få en ”Rapport över grundkontroll” (PDF-format).

Miljö- och Kvalitetspolicy

Allblästring AB arbetar med blästring, målning, sprutmetallisering och betongreparationer i egen verkstad samt med mobila aggregat.

Vår största miljöpåverkan är kemikalieförbrukning.

Vi skall se miljö- kvalitetsförebyggande åtgärder som långsiktiga investeringar.

Vi skall ständigt förbättra vår miljö-/kvalitetsprestanda och uppfylla gällande lagar, myndighetsbeslut och andra krav.

Vi skall så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt, prioritera samarbete med leverantörer som arbetar aktivt med miljö och kvalitet och tar ansvar för sina produkters och tjänsters påverkan.

Förslag till miljö- kvalitetsförbättrande åtgärder skall aktivt uppmuntras och följas upp.

Vårt miljö-/kvalitetsarbete skall ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade mål och handlingsprogram.

Arbetsmiljöpolicy

Vår verksamhet skall kännetecknas av en god arbetsmiljö, där hälsa och säkerhet inarbetas i hela företaget så att människor inte drabbas av ohälsa och olycksfall.

En god arbetsmiljö hos Allblästring skall kännetecknas av:

  • Trygghet och säkerhet i arbetet.
  • Arbetsglädje, trivsel och god kamratskap.
  • Respekt för individen.
  • Delaktighet och påverkansmöjlighet.

Detta skapar vi genom att:

  • Vi har en öppen dialog bland alla anställda och i hela organisationen om vårt nuvarande och framtida arbetsmiljöarbete.
  • Vi låter arbetsmiljöarbetet tillsammans med vårt miljö- kvalitetsledningssystem vara en naturlig del av vår verksamhet.
  • Entusiasmera och göra medarbetarna delaktiga och ansvarstagande.

Projektet miljö/kvalitet/arbetsmiljö leds av DMk Miljö-support.

Ladda ned våra certifikat: ISO 14001 och ISO 9001 (PDF-format)

Allblästring AB Miljö & Kvalitet bild 1