08-771 73 44 info@allblastring.se

Allt inom blästring

Allblästring erbjuder företag och privatpersoner tjänster inom blästring, rostskyddsmålning, sprutförzinkning, betongreparationer, smidesarbeten, fasadtvätt och uthyrning av bläster-utrustningar. Vi åtar oss små som stora uppdrag.

Våra lokaler ligger i Länna industriområde i södra Stockholm med över 1 200 kvadratmeter produktionsyta. Där utför vi blästring, målning och sprutmetallisering i hallar om tolv gånger sex meter.

Med våra mobila enheter utför vi även våra tjänster på plats ute hos kund.

Miljö & Kvalitet

Allblästring är sedan 2002 miljöcertifierade enligt ISO1400. 2006 certifierades vi även inom kvalitet, ISO 9001. För att uppfylla ställda miljö- och kvalitetskrav utbildas vår personal kontinuerligt.

Rostskyddsentreprenör

Allblästring har även en rostskyddsavdelning med inriktning på tankar, broar och andra större rostskyddsentreprenader. Under 2020/2021 har vi för avsikt att auktorisera oss av “Auktoriseringsnämnden för rostskyddsmålning”, inom samtliga grenar, det vill säga för målning på fältarbetsplatser och i fast verkstadslokal.

Senaste från uppdragsbloggen