08-771 73 44 info@allblastring.se

Allt inom blästring

Allblästring erbjuder företag och privatpersoner tjänster inom blästring (såsom sandblästring, isblästring och våtblästring) rostskyddsmålning, sprutförzinkning, betongreparationer, smidesarbeten, fasadtvätt och uthyrning av blästerutrustning. Vi åtar oss små som stora uppdrag.

Våra lokaler ligger i Länna industriområde i södra Stockholm med över 1 200 kvadratmeter produktionsyta. Där utför vi blästring, målning och sprutmetallisering i hallar om tolv gånger sex meter.

Med våra mobila enheter utför vi även våra tjänster på plats ute hos kund.

Miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Allblästring är sedan 2002 miljöcertifierade enligt ISO14001. År 2006 certifierades vi inom kvalitet, ISO 9001.För att uppfylla ställda miljö- och kvalitetskrav utbildas vår personal kontinuerligt. Nu även certifierade för arbetsmiljö enligt ISO 45001 sedan mars 2020.

Rostskyddsentreprenör

Allblästring har även en rostskyddsavdelning med inriktning på tankar, broar och andra större rostskyddsentreprenader. Under 2020/2021 har vi för avsikt att auktorisera oss av “Auktoriseringsnämnden för rostskyddsmålning”, inom samtliga grenar, det vill säga för målning på fältarbetsplatser och i fast verkstadslokal.

Senaste från uppdragsbloggen