08-771 73 44 info@allblastring.se

Äntligen golvbläster!

23 december 2010. Postat i Blästring mobilt, Entrepenad, skrivet av

Efter påstötningar av flera av våra uppdragsgivare, har Allblästring, för att kunna tillgodose deras behov, investerat i en utrustning för golvblästring.

Blastrac-metoden är välkänd av underhållningsföretag runt om i världen, som den effektivaste rengörings- och förbehandlingsmetoden av horisontella ytor, allt från fartygsdäck till fabriksgolv.

Metoden använder teknik, som slungar blästermedel med centrifugalkraft mot ytan som behandlas. Blästermedlet åter- används och dammet som uppstår sugs upp av systemets egen dammsugare. Arbetet sker näst intill dammfritt och ytan lämnas klar för målning eller beläggning.

Exempel på användningsområden:

  • Broar
  • Korridorer, utrymningsvägar
  • Källargolv, tvättstugor
  • Balkonger, loftgångar
  • Garagegolv
  • Butiksgolv
  • Lim- och golvfärg
  • Perrongkanter