Bilram…

…, till en Volvo Duett pickup…

Blästring av bilram till Volvo Duett pickupBlästring av bilram till Volvo Duett pickup…som blästras och därefter penslas på svåråtkomliga ytor…Pensling av svåråtkompliga ytor av bilram till Volvo Duett pickup efter blästringPensling av svåråtkompliga ytor av bilram till Volvo Duett pickup efter blästringPensling av svåråtkompliga ytor av bilram till Volvo Duett pickup efter blästring…för att slutligen epoximålas med högtrycksspruta.Epoximålning av bilram till Volvo Duett pickup efter blästringEpoximålning av bilram till Volvo Duett pickup efter blästringEpoximålning med högtrycksspruta av bilram till Volvo Duett pickup efter blästringEpoximålning av bilram till Volvo Duett pickup med högtrycksspruta efter blästring

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss