08-771 73 44 info@allblastring.se

Våtblästring av rostfria rännor

8 januari 2011. Postat i Blästring mobilt, skrivet av

Forsgrenska badet. I den korrosiva miljö som utrymmen för badhusets renigsverk utgör, står inte ens rostfritt stål emot. I detta fall blästrar vi för att kunna applicera ett skydd som ger dessa rännor ett nytt liv. Våtblästring för att reducera mängden damm.