08-771 73 44 info@allblastring.se

Gallerian

31 januari 2011. Postat i Blästring & rostskydd i verkstad, Entrepenad, skrivet av

I pågående renoveringar och ombyggnader av gallerian (Hamngatan), har man av utseendeskäl valt att lägga tillbaka stenen man brutit upp från golvet. Undersidan är dock fylld av gammalt bruk som vi bilat och blästrat bort för att få en jämn yta innan stenen sätts åter. Den totala ytan uppgår till ca 1 200 m2.