Brolager

Nedan visas bilder av rostskydd av brolager, olika arbetsplatser. Utfört enligt bronorm, Bro 2004. Momenten är:
Högtryckstvättning
Blästring
Sprutförzinkning
Försegling (sealer)
Täckfärg (epoxi/polyuretan)
Infettning av rörliga delar

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss