Blästring motgjutningsytor (betong)

Många gånger är arbete med transporter och etableringar långt mer omfattande än själva blästringen. Detta arbete vid Söderströmstunneln är ett gott exempel på det.

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om vårt sortiment, priser eller liknande? Mejla Peter Tilder på peter.tilder@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till ett kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss