08-771 73 44 info@allblastring.se

Renovering Kina slott

5 maj 2011. Postat i Blästring & rostskydd i verkstad, skrivet av

Allblästring fick uppdraget att blästra plåtdetaljer vid renovering av Kina slott. Blästringen utfördes med försiktighet, då avsikten var att av kulturella skäl spara underliggande förtenning. Resultatet blev enligt förväntningar, men även med den fördelen att man fick en mycket bättre vidhäftningsyta än tidigare, då man handskrapat.