08-771 73 44 info@allblastring.se

Twister är årets nyhet på Gröna Lund!

11 maj 2011. Postat i Blästring & rostskydd i verkstad, Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av


Första bilden är från smidesföretaget Metriks lokaler, då den är under tillverkning.


Här rullas den in i hos oss på Allblästring.


Här är den nyblästrad.

Infästningarna i mark och en bit upp, utgör de mest utsatta delarna ur korrosionssynpunkt. Dessa sprutförzinkas innan målning för att ge ett fullgott rostskydd.

Epoximålade i vit kulör. Färdigmålning sker på plats.

Entrén monterad! Klädd med plåt och målad i dekorativa färger.