08-771 73 44 info@allblastring.se

Twister är årets nyhet på Gröna Lund!

11 maj 2011. Postat i Blästring & rostskydd i verkstad, Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av


Första bilden är från smidesföretaget Metriks lokaler, då Twister är under tillverkning.


Här rullas den in i hos oss på Allblästring.


Här är Twister nyblästrad.


Infästningarna i mark och en bit upp, utgör de mest utsatta delarna ur korrosionssynpunkt. Dessa sprutförzinkas innan målning för att ge ett fullgott rostskydd.


Epoximålade i vit kulör. Färdigmålning sker på plats.


Entrén monterad! Klädd med plåt och målad i dekorativa färger.

 

Om Metrik Produktionsverktyg AB

Metrik – Allt inom Smide. Affärsidéen har under de senaste åren utvecklats till att omfatta både försäljning, tillverkning och montering av stålstommar från färdiga ritningar samt att tillverka både större och mindre inredningar i både offentliga och privata miljöer.

Hit kan man komma med en idé som de sedan försöker förverkliga. De arbetar t ex med ritningsprogrammet autocad när de lyssnat in sina kunders önskemål. De har också skickliga samarbetspartners vad gäller trä-och glasdetaljer, som gör att de har möjlighet att sälja hela koncept.

Företag ligger i Skogås ca 1,5 mil utanför Stockholm. Huvuddelen av deras uppdrag är belägna i Stockholmsområdet, men utför arbeten i hela landet. Företaget sysselsätter för närvarande sju personer.

Läs mer om Smidesföretaget på deras webbsida >>  Till Metrik!