08-771 73 44 info@allblastring.se

Konsultuppdrag ytbehandling

5 juli 2011. Postat i Okategoriserade, skrivet av

Ibland kommer Allblästrings samlade tekniska kompetens väl till pass. En del uppdrag är ren konsultverksamhet inom ytbehandling av skiftande slag. Gemensamt har de, att de går ut på att hjälpa uppdragsgivaren att hitta tekniska lösningar för att få det resultat man önskar, samt för att få maximal valuta för sin investering, på både kort och lång sikt. Oftast handlar det olika typer av stålkonstruktioner och oftast väldigt lokalt. Men någon gång ibland något helt annat.

Nedan visas bilde på aluminiumbåtar som produceras i Kina för den europeiska marknaden. Beställaren av båtarna har anlitat Allblästring som tekniskt sakkunniga. Det innebär i detta fall att hjälpa till med materialval och metoder vid ytbehandling, upprätta och formulera arbetsbeskrivningar, checklistor, egenkontroller mm. Dessutom har vi i direktkontakt med det kinesiska varvet fungerat som teknisk support i frågor som uppkommit längs arbetets gång. Vårat första internationella uppdrag av lite större omfattning.