Djurgårdsbrunnsbron

Från vinter till försommaren, hade vi i uppdrag av SBG Byggen och Trafikkontoret att rostskyddsmåla Djurgårdsbrunnsbron. Ett roligt men utmanande arbete. Stränga miljökrav då arbetsplatsen var belägen över vatten och befintligt färgsystem innehöll blymönja. Anmälan enligt miljöbalken till Miljökontoret, samt vidare dialog med dem sköttes av oss, för att säkerställa att arbetet sköttes på ett miljömässigt korrekt sätt. Även kylan ställde höga krav på genomtänkt utförande vid tvätt och framförallt vid målning. Men allt föll väl ut, tidsplaner hölls och körbanan färdigställdes och blev klar precis innan Stockholm maraton!
Rostskyddsmålning av DjurgårdsbrunnsbronRostskyddsmålning av DjurgårdsbrunnsbronRostskyddsmålning av DjurgårdsbrunnsbronRostskyddsmålning av DjurgårdsbrunnsbronRostskyddsmålning av DjurgårdsbrunnsbronRostskyddsmålning av DjurgårdsbrunnsbronRostskyddsmålning av DjurgårdsbrunnsbronRostskyddsmålning av DjurgårdsbrunnsbronEfter rostskyddsmålning av DjurgårdsbrunnsbronEfter rostskyddsmålning av DjurgårdsbrunnsbronEfter rostskyddsmålning av Djurgårdsbrunnsbron

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss