08-771 73 44 info@allblastring.se

Djurgårdsbrunnsbron

10 augusti 2011. Postat i Entrepenad, Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

Från vinter till försommaren, hade vi i uppdrag av SBG Byggen och Trafikkontoret att rostskyddsmåla Djurgårdsbrunnsbron. Ett roligt men utmanande arbete. Stränga miljökrav då arbetsplatsen var belägen över vatten och befintligt färgsystem innehöll blymönja. Anmälan enligt miljöbalken till Miljökontoret, samt vidare dialog med dem sköttes av oss, för att säkerställa att arbetet sköttes på ett miljömässigt korrekt sätt. Även kylan ställde höga krav på genomtänkt utförande vid tvätt och framförallt vid målning. Men allt föll väl ut, tidsplaner hölls och körbanan färdigställdes och blev klar precis innan Stockholm maraton!