08-771 73 44 info@allblastring.se

Blästring av träfasad

15 augusti 2011. Postat i Blästring mobilt, skrivet av

Att blästra träpanel är är ett riktigt hantverk. Bör utföras av van hand, för att inte göra mer skada än nytta. Sedan många år tillbaka brukar vi bli rekommenderade av Alcro, speciellt när det kommer till träfasader. Idag är vi ute i Danderyd och blästrar en villa.