Söderledstunneln

För att inte störa andra yrkesgrupper är vår arbetstid i detta fall förlagd till nattetid. Söderledstunneln renoveras och vårat arbete består i blästring av motgjutningsytor (betongytor) till en total sträcka om
ca 1 600 meter. Uppdragsgivare är ODEN.

Renovering av Söderledstunneln nattetidRenovering av Söderledstunneln på uppdrag av ODENRenovering och blästring av motgjutningsytor (betongytor) i Söderledstunneln

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss