08-771 73 44 info@allblastring.se

Hetvattentvätt kaj

26 februari 2012. Postat i Entrepenad, skrivet av

Utnyttjar att isen ligger, samtidigt som vi har skapliga temperaturer, till att rengöra kaj utan att behöva pråm eller båt. Betongimpregnering sker till våren ifrån land.
Kostnadseffektivt för uppdragsgivaren, som i detta fall är en privatperson.