08-771 73 44 info@allblastring.se

Vasamuseet

26 februari 2012. Postat i Blästring mobilt, skrivet av

Mycket för lite… Totalt bara en kvadratmeter att blästra. Men i så känslig miljö som i Vasamuseet, kan man inte vara nog försiktig. Rigorösa intäckningar, en något överdimensionerad ventilation med inbyggt filter samt att arbetet utfördes nattetid, gjorde att arbetet föll mycket väl ut. Inget damm lämnade arbetsområdet.