Kungliga tekniska högskolan

Renoveringsarbeten har utförts efter branden på KTH i våras. Allblästring har deltagit i dessa, med blästring av plastfärg i trapphus och salar inomhus samt sot på fasad utomhus. Arbetena utfördes på uppdrag av Oljibe och Riviära.

Renoveringsarbete efter branden på KTHRenoveringsarbete efter branden på KTHRenoveringsarbete efter branden på KTHRenoveringsarbete efter branden på KTH, blästring av sot på fasad utomhus

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss