Kungliga tekniska högskolan

Renoveringsarbeten har utförts efter branden på KTH i våras. Allblästring har deltagit i dessa, med blästring av plastfärg i trapphus och salar inomhus samt sot på fasad utomhus. Arbetena utfördes på uppdrag av Oljibe och Riviära.

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om vårt sortiment, priser eller liknande? Mejla Peter Tilder på peter.tilder@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till ett kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss