Salénhuset

Skanska bygger om Salénhuset till galleria, som numera kallas för Mood, en blandning av butiker, restauranter och nya detaljhandelskoncept.

Allblästring målade räcken och pelare med mera i entréhallen, i ett specialutförande med metallickulör enligt arkitekternas önskemål. Mycket, såsom räcken,  blästrades och grundmålades på station, för att sedan färdigmålas på plats. För pelare och annat krävdes att allt arbete utfördes på plats.

Extra höga krav ställdes på oss, då detta är en s k ”Grön arbetsplats” som är Skanskas egen miljömärkning av arbetsplatser.

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss