08-771 73 44 info@allblastring.se

Salénhuset

29 februari 2012. Postat i Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

Skanska bygger om Salénhuset till galleria, som numera kallas för Mood, en blandning av butiker, restauranter och nya detaljhandelskoncept.

Allblästring målade räcken och pelare med mera i entréhallen, i ett specialutförande med metallickulör enligt arkitekternas önskemål. Mycket, såsom räcken,  blästrades och grundmålades på station, för att sedan färdigmålas på plats. För pelare och annat krävdes att allt arbete utfördes på plats.

Extra höga krav ställdes på oss, då detta är en s k ”Grön arbetsplats” som är Skanskas egen miljömärkning av arbetsplatser.