08-771 73 44 info@allblastring.se

Bällsta bro

1 mars 2012. Postat i Entrepenad, skrivet av

Tvärbanan byggs ut, vilket resulterade i att vi under hösten fick vi ett lite annorlunda uppdrag av Anker ab. Ett uppdrag som passade vår verksamhet bra. God erfarenhet av skiftande arbetsmoment i spårmiljö, framförallt i tunnelbanan, har givit oss större möjlighet att hjälpa våra kunder med helhetslösningar.

Här var arbetsmomenten:
*Intäckning av arbetsområde
*Tillhandahållande och uppställning av bockar
*Blästring av ca 400 m räls
*Applicering av primer på blästrad räls
*Avetablering arbetsplats, samt omhändertagande
av blästeravfall
*Applicering av primer i betongrännorna
*Intäckning av betong för att undvika spill
*Uppfyllning av Edilon-massa i betongspår
(2-komponent som blandades och bars ut i hink.
Totalt 8 ton som bars ut för hand,
krävde 6 personers arbetskraft)
*Rengöring och avetablering av arbetsyta