Bällsta bro

Tvärbanan byggs ut, vilket resulterade i att vi under hösten fick vi ett lite annorlunda uppdrag av Anker ab. Ett uppdrag som passade vår verksamhet bra. God erfarenhet av skiftande arbetsmoment i spårmiljö, framförallt i tunnelbanan, har givit oss större möjlighet att hjälpa våra kunder med helhetslösningar.

Här var arbetsmomenten:
*Intäckning av arbetsområde
*Tillhandahållande och uppställning av bockar
*Blästring av ca 400 m räls
*Applicering av primer på blästrad räls
*Avetablering arbetsplats, samt omhändertagande
av blästeravfall
*Applicering av primer i betongrännorna
*Intäckning av betong för att undvika spill
*Uppfyllning av Edilon-massa i betongspår
(2-komponent som blandades och bars ut i hink.
Totalt 8 ton som bars ut för hand,
krävde 6 personers arbetskraft)
*Rengöring och avetablering av arbetsyta
Blästring av ca 400 m räls


Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss