08-771 73 44 info@allblastring.se

Blästring / Galvanisering / Sprutförzinkning / Rostskyddsmålning / Duplex

27 september 2012. Postat i Blästring & rostskydd i verkstad, Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

Allblästring har fått i uppdrag av TPM Industrimålning att ta hand om stora delar av rostskyddet av dörrar med karmar till Gamla Årstabron. Dessa 20-talet dörrar är en liten del av totalrenoveringen som Trafikverket och NCC gör.

Allblästring är en del i en kedja av flera leverantörer/entreprenörer. 

Karmarna blästras och sprutförzinkas på plats av Allblästring för att sedan målas av TPM Industrimålning. Dörrarna blästras på vår station och därefter skickar vi dem till JIWE varmförzinkning i Eskilstuna.  Efter varmförzinkning svepblästras dörrarna och grundas hos oss för att sedan färdigmålas på plats av TPM Industrimålning. Denna behandling med galvanisering/blästring/målning kallas ”Duplex”.

 

JIWE varmförzinkning är Nordens största aktör, har täta turbilar till Stockholm och håller genomgående en mycket hög kvalitet. Sammantaget en effektiv leverantör av galvanisering i Stockholm. Liksom Allblästring är de certifierade i kvalitet och miljö (ISO9001 och ISO14001).