08-771 73 44 info@allblastring.se

När blästring inte är en möjlig förbehandling

28 september 2012. Postat i Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

Vid gårdsrenoveringen hos Brf Sturen Större (Tjärhovsgatan, Södermalm), fick vi i uppdrag av EBAB att rostskydda huvudbalkarna i betongbjälklagets konstruktion. Dammkänslig miljö på innergård gjorde att man från beställarhåll bad oss hjälpa dem att hitta en metod för att slippa blästring och dammet de t medför. Vi har många gånger tidigare arbetat med produkter från Introteknik, ett system som heter Isotrol som fungerar på ytor där blästring inte kan utföras. Det bygger på mekanisk rengöring till en renhetsgrad av St2 (bilning, skrapning och stålborstning), Isotrol grund påförs och därefter vanlig grundfärg.