08-771 73 44 info@allblastring.se

Trött på att slipa din båt? Vi kan hjälpa dig!

10 oktober 2012. Postat i Blästring mobilt, skrivet av

Böldpest, eller bara för mycket färg att slipa? Vi kan hjälpa dig att blästra, slå hål på eventuella bölder och få en ordentlig yta, för god vidhäftning av ny epoxibehandling. Vi har även tillgång till epoxifärg till bra priser.

Några tips inför blästring av båt:

*Lägg båten lite avsides, för att minimera risken för spridning av damm till andra båtar

*Täck marken innan båten läggs upp, så att avfallet lätt kan samlas ihop

*Blästra nu på hösten, låt botten torka ur ordentligt under vintern och måla i vår

blästerkungen