Besök av studenter från Södertörn och KTH

Vi fick besök av Cecilia och Naida, som läser ett program som heter Ekonomi, Teknik och Design på Södertörns Högskola. Där ingår två kurser som hålls på KTH vilket var anledningen till varför de ville besöka Allblästring ab. Vi hjälpte dem dessutom att få ett studiebesök på härdverksaden hos Bodycote i Älvsjö.  

Cecilia berättar: Syftet med studiebesöken var helt enkelt att vi skulle ut till företag som arbetar med ytbehandling för att se hur verkligheten ser ut och hur processerna fungerar. Mycket intressant! Vi sammanställde all information vi hade samlat under studiebesöken till en rapport som vi senare redovisade och även lämnade in till lärararen.

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss