08-771 73 44 info@allblastring.se

Besök av studenter från Södertörn och KTH

19 oktober 2012. Postat i Okategoriserade, skrivet av

Vi fick besök av Cecilia och Naida, som läser ett program som heter Ekonomi, Teknik och Design på Södertörns Högskola. Där ingår två kurser som hålls på KTH vilket var anledningen till varför de ville besöka Allblästring ab. Vi hjälpte dem dessutom att få ett studiebesök på härdverksaden hos Bodycote i Älvsjö.  

Cecilia berättar: Syftet med studiebesöken var helt enkelt att vi skulle ut till företag som arbetar med ytbehandling för att se hur verkligheten ser ut och hur processerna fungerar. Mycket intressant! Vi sammanställde all information vi hade samlat under studiebesöken till en rapport som vi senare redovisade och även lämnade in till lärararen.