08-771 73 44 info@allblastring.se

Villa Ekudden Djurgården

20 november 2012. Postat i Blästring & rostskydd i verkstad, Blästring mobilt, Entrepenad, Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

 

Villa Ekudden har renoverats grundligt och Allblästring har varit delaktiga i flera moment. Asfalt har

(i ett samarbete med Peab asfalt  och Solna trädgårdsanläggningar) blästrats för att ytan skall se grusad ut.

 Blästring och målning, både på plats och på verkstad av smide såsom räcken, staket, gjutjärnspelare och utsmyckningar i gjutjärn ex. fontäner mm. I samband med att lusthuset flyttades utförde vi blästring och målning av plåttaket. Nedan följer en del bilder av utförda arbeten.