08-771 73 44 info@allblastring.se

Broreparationer Västra Trädgårdsgatan

21 november 2012. Postat i Entrepenad, skrivet av

Västra Trädgårdsgatan, invid Centralen utförde vi reparation/tätning  av läckande brunnar och brofogar. Bilning, nytt tätskikt, återgjutning och asfaltering. Droppbläck i rostfritt monterades från skylift i framkant av konstruktionen. Partiellt byte av smidesräcken. Vi ombesörjde trafikavstängningar, denna gång i samarbete med E-trafik. Asfaltering med material levererat av Haninge åkeri.