Karolinska sjukhuset, huvudentrén

I höstas fick vi på Allblästring uppdraget att renovera stålkonstruktionen i glaspartiet, vid huvudentrén till Karolinska Sjukhuset i Solna. Önskemål var blästring som förbehandling, men detta var tyvärr omöjligt på grund av den stora mängd människor som hela tiden passerade. Istället genomfördes en mekanisk rengöring i form av slipning och skrapning, därefter ett målningsprogram från Introteknik (Isotrol), anpassat efter rengöringsgraden. Slutresultat syns på bilden nedan.

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss