Isblästring fasad skattemyndigheten Solna

Allblästring har fått förtroendet att rengöra tegelfasaden på kvarteret Nöten, Solna strandväg. Fastigheten ägs av Fabege och renoverar fastigheten i en samverkansentreprenad med Veidekke.  Blivande hyresgäst är Skatteverket som valt att hyra 29 000 kvm i fastigheten.

 

Rengöringen sker med isblästring och är i en första etapp ca 1 200 m2. Till vår hjälp har vi 3-BE från Osby.

 

Mer om isblästring:

TORR-IS blästring är en torr, skonsam och miljöanpassad rengöringsmetod. Ytan som ska rengöras, blästras med små pellets av TORR-IS, som är koldioxid i fast form. Pelletsen tränger igenom smutsen och värms upp av ytan så att den blir gasformig. Gasen är 530 gånger större i volym än pelletsen, så smutsen faller bort av gasexpansionen. Typiska föroreningar: oljor, fetter, oxidskikt, lim, lack, sot, sockeravlagringar samt plast och gummirester mm.

Därför används TORR-IS BLÄSTRING

 

Inga restprodukter Isen övergår till gasform

Miljöanpassad metod Endast naturliga medel används och kan ersätta många kemikalier eller lösningsmedel

 • Ingen maskering behövs Väldigt skonsam metod som ej skadar känsliga detaljer

Torr metod inga vätskor används Inget vatten då isen består av gas i fast form
Ställbar verkningsgrad Med hjälp av trycket i tryckluften och mängden is som appliceras är det enkel att justera den verknings- grad som behövs för varje objekt
Ingen mekanisk åverkan Metoden har ingen slipande effekt utan arbetar enbart på ytan

Minimerar rengörningstiden Kan göras under drift. Tar bort många tidskrävande moment så som maskering, blöt- läggning, eftersanering mm

Vanligt förekommande begrepp för TORR-IS BLÄSTRING
• Torrisblästring
• Torr is blästring
• Torris blästring
• Isblästring
• Torr isblästring
• Kolsyresnö
• Kolsyre is

 

 

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss