08-771 73 44 info@allblastring.se

Finblästring av sten, Stadsarkivet

25 mars 2013. Postat i Blästring mobilt, skrivet av

Vid renoveringen av Stadsarkivet på Riddarholmen, beställdes en varsam blästring av graniten. Stenen skulle rengöras, men inte blästras till den grad att den såg ny ut.

JOS-blästring, isblästring mm kan vara riktigt bra på många objekt. Men en van blästrare, som kan hantera utrustning och maskiner, kan, med rätt tryck/sand/munstycken, många gånger få ett likvärdigt resultat till en mycket lägre kostnad.

Även puts på delar av hus samt flera omfattningar kring dörrpartier blästrades innan omputs och färgning.