08-771 73 44 info@allblastring.se

Renovering av pool

28 mars 2013. Postat i Blästring mobilt, skrivet av

Vid nybyggnation eller renovering av betongpooler är det viktigt med god vidhäftning för nytt ytskikt, som kan vara färg eller klinkers. Handlar det om renovering, synliggörs eventuella betongskador då gammal färg avlägsnats.

Ett bra tillfälla att använda sig av ROT-avdrag?

Historiskt har vi blästrat b l a hela Eriksdalsbadet, både gamla och nya. Bassänger på sjukhus, nu senast vid Beckomberga. På bilderna syns en privatägd pool, samt en renoverad och nygjuten pool på Rönneberga kursgård (Lidingö), som vi utförde åt Q-gruppen.