Renovering av pool

Vid nybyggnation eller renovering av betongpooler är det viktigt med god vidhäftning för nytt ytskikt, som kan vara färg eller klinkers. Handlar det om renovering, synliggörs eventuella betongskador då gammal färg avlägsnats. Ett bra tillfälla att använda sig av ROT-avdrag? Historiskt har vi blästrat b l a hela Eriksdalsbadet, både gamla och nya. Bassänger på … Fortsätt läsa Renovering av pool