08-771 73 44 info@allblastring.se

Montering av skyddsplåtar i spårmiljö

12 april 2013. Postat i Entrepenad, skrivet av

Under denna och förra veckan hade vi i uppdrag av Newsec (fastighetsförvaltare) och Grontmij (byggledning och konstruktion), att tillverka och montera ett kontaktledningsskydd under övergångskonstruktion mellan Kungsbroviadukten och bussdäck WTC (World Trade Center).

Total sträcka, ca 40 meter.

Montering skall utfördes från spårområde med hjälp av spårburen lift. Montering av konsoler sker i ingjutna ankarskenor i brokonstruktion Kungsbroviadukten.