08-771 73 44 info@allblastring.se

Hetvattentvätt och bättringsmålning

20 juni 2013. Postat i Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

2007 utförde Allblästring rostskyddsmålning av pendelpelarlager vid Slussen. Arbetena med blästring och målning utfördes i kallaste vintertid, men med ordentliga intäckningar och tillförd värme, lyckades vi uppfylla de krav på yttre miljö som var ställda.

I år dags för genomgång av dessa, knappt möjliga att se efter 5 år utan underhåll… En hetvattentvätt beställdes av SL för att kunna gå igenom status på stålet. Tidens tand och lagrens aggressiva miljö (ur rostskyddssynpunkt), har gjort att en del mindre rostangrepp konstaterades.

Hetvattentvätt och bättringsmålning är nu åtgärdat. Med rätt underhåll, kommer de att hålla många år till utan större insatser!