Återförsäljare blästermedel och Baskarpsand

Allblästring har alltid i sin verksamhet, sålt blästersand till de som behöver. Många gånger i samband med uthyrning av blästerutrustningar.

Nytt för i år är att vi är återförsäljare till Sibelco Nordic  i Stockholm. Sandprodukter / Levengood energi har avvecklat den delen av sin verksamhet och vi tar över.

För kunden betyder detta full service och stort sortiment vad gäller blästermedel!

Även Baskarpsand, dvs tvättad kvartssand, finns i sortimentet. I blästringsbranschen vet man att kvartssand är förbjuden som blästermedel vid traditonell blästring, men många förskolor, teatrar mm köper den fortfarande till sin verksamhet.

ALSIL
Alsil är ett aluminiumsilikat som består av krossad och siktad kraftverksslagg.
Noggrann råvarukontroll och avancerad produktionsteknik ger en ren produkt
med hög avverkningsförmåga.

Kemisk anlays (riktvärden)
SiO2 46-52% (bunden)
Al2O3 22-31%
Fe2O3 8-12%
CaO 3-5%
K2O 2-5%
MgO 2%
Na2O 1,5%
Fri kvarts <1%

Leveranssätt:
Alsil levereras i bulkbil, 22 kgs pappsäck eller 1000 kgs storsäckar.
___________________________________________________________________

OLIVINSAND
Olivin är ur geologisk synpunkt en basisk eruptiv bergart. Råvaran bryts i dagbrott i Norge,
krossas och siktas i olika kornstorlekar. Materialet under 1 mm befrias från stoft i samband
med torkning och kylning. Därefter sker torrsiktning i två lämpliga graderingar 0,33 och 0,55 mm
för fristråleblästring, den färdiga produkten har låg slamhalt, koncentrerade siktkurvor och jämn
korngradering. Alla dessa egenskaper är viktiga när sanden används vid blästring.

Kemisk anlays (riktvärden)
MgO 47-48%
SiO2 42-43% (bunden)
SiO2 0% (fri)
FeO+Fe2O3 ca. 8%
Al2O3 ca. 1%
CaO ca. 0,5%
Glödningsförlust ca. 1%

Leveranssätt:
Olivinsand levereras i bulk, 26 kgs pappsäckar eller 1000 kgs storsäckar.
___________________________________________________________________

GLASKULOR
Glaskulor är framställda av soda, kalk, silikat och glas och kännetecknas av hög motståndskraft
mot slag och stötar. Tillverkningen sker under mycket stor precision och kontroll för att kulformen
skall uppnås och hårdheten skall hålla en hög och jämn kvalitet. Glaskulor används bl.a. för rengöring,
gradning och polering och är återvinningsbart.

Kemisk anlays (riktvärden)
Al2O3 0,5-2%
SiO2 >65%
Fe2O3 <0,15%
CaO <8%
MgO >2,5%
Na2O >14%
Traces < 2%

Leveranssätt:
Glaskulor levereras i 25 kgs säckar.
___________________________________________________________________

ALUMINIUMOXID KR
Aluminiumoxid eller blästerkorund framställs genom smältning i ljusbågsugn av högvärdiga
råämnen, bauxit och aluminium. En bra blästerkorund skall ha en renhet av 96-99,6% Al2O3.
Den får inte innehålla någon fri kiselsyra, så att den kan orsaka silikos. Blästerkorund är hård
och seg och är det mest effektiva blästermedel som finns. De skarpkantade kristallerna bildar
nya skärytor under hela blästringsförloppet, då de sönderdelas när de träffar ytan, detta innebär
att de har en mycket hög avverkningskapacitet under hela sin livslängd.

Kemisk anlays (riktvärden)
Al2O3 94-96%
SiO3 0,6-0,9%
TiO2 3-6%
Fe2O3 0,1-0,12%
CaO 0,0-0,12%
MgO 0,25-0,30%
ZrO2 0,0-0,10%
NaO2 0%

Leveranssätt:
Aluminiumoxid levereras i 25 kgs säckar.
___________________________________________________________________

GJUTJÄRNSAND STÅLSAND
Stålsand framställs genom att en smälta bringas till vitt stelnande korn upp till ca 4 mm,
stålsand finns i två olika former, Shot=runda kulor, Grit=skarpkantig. Den skarpkantiga
stålsanden används för rengöring, rost och färgborttagning på grövre detaljer där bläster
medlet kontinuerligt återanvänds, t.ex. bläster stationer. Den runda stålsanden lämpar
sig bäst för blästerautomater av olika slag t.ex. slungbläster – och golvblästerutrustning.

Kemisk anlays (riktvärden)
C 2,8-3,2%
Si 1,2-2,0%
Mn 0,4-0,07%
S 0,15-0,025%
P 0,3-0,6%
Hårdhet 60-80 Rc (700-1000VPN

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om vårt sortiment, priser eller liknande? Mejla Peter Tilder på peter.tilder@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till ett kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss