08-771 73 44 info@allblastring.se

Kungsvåning Drottninggatan/Kungsgatan

16 september 2013. Postat i Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

Bernin bygg ab bad oss att blästra och måla balkar vid en balkongrenovering. Vid en besiktning konstaterade vi att balkarna endast var partiellt rostiga medan resten av befintligt ytskydd, bestod av näst intill intakt blymönja.

För att spara pengar till beställaren, samt att undvika problem med damm från en ej intäckt byggställning mitt i stan, använde vi oss av det beprövade Isotrolsystemet, vilket vi är väl förtrogna med.

Mekanisk rengöring av balkarna, sedan målning!