08-771 73 44 info@allblastring.se

Blästring av tak inför kolfiberförstärkningar

18 oktober 2013. Postat i Blästring mobilt, skrivet av

 Systembolaget bygger ny butik i Hammarby sjöstad. För att klara lasterna på lagret, krävs att bjälklaget förstärks. Detta sker genom kolfiberförstärkning i garaget under. Strong Solutions klistrar kolfiber. För att få en riktig vidhäftning, anlitade man Allblästring fört att blästra de totalt 1 400 meter linjer, som krävdes.
Arbetet utfördes trots att delar av garaget fortfarande var i drift. Vi byggde ordentliga intäckningar samt placerade ut protabla ventilationer med inbyggt filter, vilket gav oss ett rejält undertryck i arbetsområdet och inget damm gick ut i resten av lokalen!