Blästring av tak inför kolfiberförstärkningar

 Systembolaget bygger ny butik i Hammarby sjöstad. För att klara lasterna på lagret, krävs att bjälklaget förstärks. Detta sker genom kolfiberförstärkning i garaget under. Strong Solutions klistrar kolfiber. För att få en riktig vidhäftning, anlitade man Allblästring fört att blästra de totalt 1 400 meter linjer, som krävdes.
Arbetet utfördes trots att delar av garaget fortfarande var i drift. Vi byggde ordentliga intäckningar samt placerade ut protabla ventilationer med inbyggt filter, vilket gav oss ett rejält undertryck i arbetsområdet och inget damm gick ut i resten av lokalen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss