Vi investerar i utrustning för vattenblästring

Vattenblästring (enbart vatten under högt tryck utan inblandning av fast blästermedel) efterfrågas framförallt där brand- eller explosionsrisk föreligger eller där damm från traditionell blästring kan medföra ett problem. Ytan blir ren från fett och klorider/salt, speciellt gäller detta kraftigt korroderat stål.

Flera moderna målningsprogram finns numera, för ytor där traditionell blästring inte är en möjlig metod att använda.

I vår strävan att vara ett modernt blästrings-/rostskyddsmålningsföretag med moderna metoder, i kombination med en ökad efterfrågan, togs beslutet att investera i en utrustning för vattenblästring. Valet föll på en maskin från Den-Jet, levererad Conjet, en leverantör vi känner väl och hyser ett stort förtroende för när det gäller service och reservdelar.

Maskinen ger upp till 1 000 bar och upp till 95°C.

Vi tror detta blir ett bra komplement i vår verksamhet!

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss