Betongrenoveringar

I år har arbetena med betongrenoveringar av sedimenteringsbassänger fortsatt. Ett omfattande arbete med totalt 12 bassänger, sammantaget en yta om ca 1200m2. Betongen vattenbilas, golven gjuts om och väggar återgjuts med sprutbetong.

Därefter appliceras tätskikt av olika modeller, beroende på innehåll i slammet som samlas i respektive bassäng. Att ta hänsyn till är ph-halter, syror och andra aggressiva ämnen.

Dipart har hjälpt oss med vattenbilningen. BESAB har tagit hand om sprutbetongen.

Ytskyddet har vi skött själva, supportat och levererat av International.

Produktserien heter Intercrete.

För den intresserade finns en film kring produkten att titta på HÄR

Föredrar du att läsa, klicka HÄR

Uppdragsgivare är ett internationellt tillverkningsföretag.

Grontmij har varit byggledare och tagit hand om besiktningar.

Nedan visas bilder, när vi tillsammans med representanter för International och Anti-Corrosion, provar sprutor  lämpliga för objektet.

 

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss