08-771 73 44 info@allblastring.se

Tvärbanan

1 december 2014. Postat i Blästring mobilt, skrivet av

Under sommaren renoverades tvärbanans sträckning mellan Gröndal och Liljeholmen. Vi blästrade räl, både ny räl på plan innan montering, men även längs sträckan där räl låg kvar i backen. Syftet var att få vidhäftning mot den fjädrande massan som fylldes i utrymmet mellan räl och betong.

Sammanlagt blästrades upp emot 8 000 meter räls under sommarstoppet!

 

Inblande i projektet förrutom SL, var Infranord, Stark of SwedenLast & Planering Rail LPR AB, Markona och PEAB Asfalt.