Certifiering EN1090-1 för ytbehandlingsföretag?

Med EN 1090 blir det ställt helt nya och strängare krav på stålverksamheterna i Europa.

Kraven ökar speciellt gällande dokumentation och spårbarhet som ska göra det möjligt att alltid ha kontroll på varje enskild detalj från produktion till montage. På Allblästring var vi väl förberedda.

– Detta har vi kunnat leva upp till en längre tid. Vi ser det som en naturlig del i vår certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001, detta är en utvidgning av systemet.

Sedan EN 1090 trädde i kraft den 1 juli 2014, har det långtgående konsekvenser för leverantörer av stålkonstruktioner. Bland annat innebär normen, att kraven på spårbarhet och dokumentation i hela produktionsprocessen höjs kraftigt.

Det gäller också för rostskyddsmålning och andra typer av ytbehandling. Här skall hela processen kunna dokumenteras med information om bl.a. skikttjocklekskontroller mm.

Dock verkar det finnas en missuppfattning i branschen att ytbehandlingsföretag/målningsföretag kan certifiera enbart ytbehandlingen mot EN1090.

För oss, som ett icke tillverkande företag, är det inte möjligt att certifiera oss mot EN 1090-1.

Vi på Allblästring vill reda ut frågeställningarna. För att säkerställa att det vi påstår stämmer, tar vi kontakt med Swedac, som är en statlig myndighet som ackrediterar, det vill säga granskar och godkänner, certifieringsföretagen.

Beskedet vi får är, att om våra beställningar kommer från kunder som sänder produkter/material till oss och efter ytbehandling returneras de till kunden är vi inte någon ”tillverkare” enligt CPR, byggproduktförordningen. Då finns ingen möjlighet att låta oss certifieras mot EN1090-1.

Peter Tilder:

Allblästring hade för avsikt att certifiera det system vi ändå tillämpar. Men blev varse, att certifiera oss skulle förutsätta att vi släpper produkter på marknaden, tex säljer produkter med vårat varumärke på, dvs att vi ansvarar för hela produkten när den kommer på marknaden. Först då kan vi betraktas som tillverkare och möjligheten finns för certifiering mot EN1090-1. Som tillverkare behövs kunskap, tex om hur egenskaperna för produkten ska deklareras i CE-deklarationen som bifogas alla produkter. Endast EN DoP (prestandadeklaration) får finnas för en byggprodukt som sätts på marknaden. Att skriva DoP endast för de egenskaper vi påverkar är inte korrekt. Det krävs därför kunskap om de föregående process-stegen i förädlingen av produkten och vi skulle i så fall ansvara för riktigheten  även i dem.

För att kunna agera seriöst, måste vi ytbehandlingsföretag ha kunskap och förstå när vi agerar som tillverkare respektive som underleverantör, då det är skillnad på dessa. Det är också viktigt att våra kunder och uppdragsgivare blir ordentligt upplysta om detta, så att inte informationen de får blir missvisande.

Ett certifieringsorgan kan certifiera oss om vi tydliggör att vi vill bli bedömda utifrån kraven som tillverkare och uppfyller kraven. Det är inte aktuellt för oss.

I det fall att man certifierar sig, skall det ske på ett korrekt sätt och inte vara missvisade eller vilseledande!

 

 

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss