Välkommen på informationsmöte den 16/4 ”Miljövänligare förarbetsmetoder”

Allblästring utför till Strukton och Landstingets trafikförvaltning, SL, rostskyddsarbeten på Söderströmsbron (Tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan). Ett känsligt område ur miljösynvinkel, då arbetet sker över vatten och för första gången i Stockholmsregionen, används RPR induktionsvärme och Spongeblästring i kombination, för att på ett kontrollerat och miljövänligare sätt avlägsna befintligt färgskikt. Kan minska deponin med upp till 80%.

Med anledning av detta vill vi inbjuda till ett informationsmöte den 16 april,  kl. 13.00–15.00, för att visa på de ekonomiska och miljömässiga vinsterna med dessa miljövänligare förarbetsmetoder, som också har använts inom industri, kommuner, energiverk och varv under många år.

Information gällande Miljöblästringsmetoderna finns i bifogad folder Miljöblästring och artikel Sponge-Jet samt videos att se på:
–          http://youtu.be/rbSYE7veESE
–          www.rprinduktion.se
–          www.spongeblastring.se

Här finns agenda med tider och en inbjudan till informationsmötet16 april och alla företag som är intresserade av miljövänligare förarbetsmetoder är hjärtligt välkomna.

Anmälan sker till Peter Tilder på peter.tilder@allblastring.se 070 877 17 34 eller Tommy Thörn på Ytskyddsgruppen tommy.thorn@ysg.se 0706 57 57 88.

Varmt välkommen!

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss