08-771 73 44 info@allblastring.se

Akutåtgärder påkörningsskador

8 juni 2015. Postat i Entrepenad, skrivet av

En containerbil hade ränt rakt in i tunnelbanebron över Bandhagens centrum och Allblästring blev utkallade att skyddsskrota lös betong samt kapa nedstickande armeringsjärn. Detta för att inte riskera skador på passerande trafikanter och bilar. Drygt en timme tog en snabb inspektion och inställelse, senare under kvällen var arbetet utfört.

Vår beställare kan i lugn och ro utreda och besluta vidare åtgärder.