Stallbron

Stallbron är en bro över Stallkanalen mellan Stadsholmen och Helgeandsholmen i Gamla Stan i Stockholm.

Den nuvarande bron invigdes 4 november 1904. Den är cirka 20 meter lång och tillverkades på Keillers mekaniska verkstad (numera Götaverken). Namnet har funnits sedan 1879 och kommer av det tidigare hovstallet på Helgeandsholmen. Bron byggdes om och breddades i samband med om- och tillbyggnaden av Riksdagshuset 1980-83. Då tillkom en avskärmad gångbana under bron, kalladRännarbanan, ritad av AOS Arkitekter. Denna passage är bara öppen för riksdagens ledamöter, som kan ta sig mellan Kanslihuset på Gamla Stans sida och plenisalsbyggnaden på Helgeandsholmen.

Fram t.o.m. 1979 var biltrafik tillåten men sedan dess är Riksbron, Stallbron och Riksgatan samt däremellan anslutande gatorna utformade som gågator. Vid Stallbron står ett av Riksäpplen utfört i röd granit och formgivet av riksdagshusets arkitekt Aron Johansson. (källa: Wikipedia)

Allblästring fick i hård konkurrens uppdraget att blästra och måla räckena till bron. Trafikkontoret Stockholm äger bron och Dipart var vår uppdragsgivare.

Arbetet bestod i:

*Byggnation av tät ställning (Plusmontage)

*Demontering av grindar i räcke, samt transport till vår verkstad

*Ta bort hänglås, reparera skador, slipa vassa kanter (geometriförbättra)

*Blästring och målning av dessa grindar på vår verkstad

*Blästring och målning av stolpar och överliggare på plats

*Återmontering av räckesgrindar

 

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss