Bro över Roslagsvägen

Under semestern, juli/augusti lyftes Roslagsbanans ena bro över Roslagsvägen invid Frescati. 72 ton stål som lyftes åt sidan för reparation och underhåll. Befintligt målningssystem innehöll blymönja, varför särskilda miljö- och arbetsmiljöåtgärder tillämpas.

Bron är i skrivande stund åter i sitt läge.

Allblästrings uppdrag bestod i:

*Ansökan om erforderliga tillstånd från Stockholms miljöförvaltning

*TA-planer, TMA-bilar, liftar vid inspektion mm

*Intäckningar av arbetsytan

*Hetvattentvätt hela konstruktionen

*Blästring för inspektion

*Reparation av påkörningsskador (Utfört enligt EN1090 EXC3)

*Geometriförbättringar (nedslipning vassa kanter)

*Åtgärder av valsdefekter och andra gamla skador

*Omblästring före målning

*Städning och omhändertagande av kontaminerat blästeravfall

*Rostskyddsmålning brosystem. 5 ggr epoxi/polyuretan

*Blästring, sprutförzinkning och rostskyddsmålning av brolager

*Hetvattentvätt av gångbord/gallerdurk

SLL äger bron och Strukton var vår uppdragsgivare.

 

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss