Karlberg, partiell underhållsmålning av gång- och cykelbro

Stockholm stads Trafikontor utför löpande underhåll. Bro invid Karlbergs slott, GC-bro över Klarastrandsleden. För att ”mota Olle i grind”, ombads vi att utföra hetvattentvätt, mekanisk rengöring (skrapning/slipning mm) samt målning av rostiga ytor.

Hårt trafikerad väg, både av bilar under bron, men även gångtrafikanter och cyklister på brobana. Stora delar av arbetet utfördes nattetid.

Vår uppdragsgivare var Dipart entreprenad. Bilderna visar vilka typer av skador vi åtgärdat.

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss