08-771 73 44 info@allblastring.se

Karlberg, partiell underhållsmålning av gång- och cykelbro

17 september 2015. Postat i Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

Stockholm stads Trafikontor utför löpande underhåll. Bro invid Karlbergs slott, GC-bro över Klarastrandsleden. För att ”mota Olle i grind”, ombads vi att utföra hetvattentvätt, mekanisk rengöring (skrapning/slipning mm) samt målning av rostiga ytor.

Hårt trafikerad väg, både av bilar under bron, men även gångtrafikanter och cyklister på brobana. Stora delar av arbetet utfördes nattetid.

Vår uppdragsgivare var Dipart entreprenad. Bilderna visar vilka typer av skador vi åtgärdat.