08-771 73 44 info@allblastring.se

Repjobb / klätterjobb / höghöjdsjobb

1 oktober 2015. Postat i Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

2008 blästrade vi och målade Stadsgårdshissen, även känd som Carl-Antons atelje´. Fuktig miljö invid berget, avgaser från bilar samt dess närhet till Saltsjön, gör detta till en mycket korrosiv miljö.

För något år sedan skedde en krock i byggnaden under hissen och i samband med att reparationer skedde, var biltrafiken invid avstängd. Då passade man på att göra en ny besiktning av konstruktionen. Den visade punkter med ny korrosion, värst in mot förankringar i berget.

Allblästring tillfrågades om vi ville utföra arbetet med denna partiella rostskyddsmålning och vi fick också frågan hur det skulle utföras mest kostnadseffektivt. Svaret blev klättring!

Klätterservice hade den kapacitet, kunskap och erfarenhet vi efterfrågade. Med instruktioner från oss utför man arbetet som består i:

*Lokalisering och dokumentation av skador

*Mekanisk rengöring/borttagning av rost

*Målning med Isotrol-system

*Fotodokumentering och sammanställning av utfört arbete

Intressant och lärorikt. Kombinera två yrkesgrupper och gör jobb som annars fått skenande kostnader eller inte alls hade varit möjliga!

Här står lite hur arbetena gick till 2008.

Ägaren till hissen är Stadsholmen och vår uppdragsgivare är AB Oskar Jansson plåt & smide.