Blästring portar Hagalunds depå

Hagalunds Depå är norra Europas största underhållsdepå för tåg. Ägare är Jernhusen. Här passerar dagligen ungefär 100 tåg för att få service och depån utgör därför en särskilt viktig del i nätverket av depåer.

Portarna har problem med färg som släpper och man har länge försökt bättringsmålning. Nu tar man ett helhetsgrepp och blästrar och målar 10-talet portar.

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss