08-771 73 44 info@allblastring.se

Blästring portar Hagalunds depå

8 oktober 2015. Postat i Blästring mobilt, Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

Hagalunds Depå är norra Europas största underhållsdepå för tåg. Ägare är Jernhusen. Här passerar dagligen ungefär 100 tåg för att få service och depån utgör därför en särskilt viktig del i nätverket av depåer.

Portarna har problem med färg som släpper och man har länge försökt bättringsmålning. Nu tar man ett helhetsgrepp och blästrar och målar 10-talet portar.