Vattenblästring 1000 bar

Vattenblästring kan många gånger vara ett alternativ till vanlig sandblästring. Vattenblästring definieras som vatten under högt tryck (över 700 bar), utan inblandning av fast blästermedel.

Första uppdraget vi hade med maskinen var Katarinahissen, vilket du kan läsa om här. Blästring av stål har varit de vanligaste uppdragen, men vi har upplevt en ökad efterfrågan på andra underlag, framförallt betong. Garage, balkonger är exempel på objekt som kan komma på fråga. Nedan bilder och filmer från provblästringar. Garage i Gustavsberg och balkonger i Upplandsväsby.

Gå in på vår Facebooksida för att se filmerna, klicka här!

 

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss