08-771 73 44 info@allblastring.se

Broreparationer

22 januari 2016. Postat i Entrepenad, Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

Personnevägen, Västertorp tunnelbana. Här fick vi av Trafikförvaltningen SL genom Strukton rail ett uppdrag:

*Pendelpelarna (stolparna) skulle blästras och rostskyddsmålas

*Omfattande mängd påkörningsskador (betongreparationer) skulle repareras (numera finns en påkörningsportal på var sida, vilket förhoppningsvis reducerar antalet påkörningar)

*En mindre stenmur som kollapsat, och stenar saknades

Valter Eklund stenentreprenader (VE-sten), hjälpte oss med muren. Man lät hugga ny sten som monterades. Riktigt välgjort och snyggt!