Broreparationer

Personnevägen, Västertorp tunnelbana. Här fick vi av Trafikförvaltningen SL genom Strukton rail ett uppdrag:

*Pendelpelarna (stolparna) skulle blästras och rostskyddsmålas

*Omfattande mängd påkörningsskador (betongreparationer) skulle repareras (numera finns en påkörningsportal på var sida, vilket förhoppningsvis reducerar antalet påkörningar)

*En mindre stenmur som kollapsat, och stenar saknades

Valter Eklund stenentreprenader (VE-sten), hjälpte oss med muren. Man lät hugga ny sten som monterades. Riktigt välgjort och snyggt!

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss