08-771 73 44 info@allblastring.se

Lackering på plats

22 januari 2016. Postat i Rostskyddsmålning mobilt, skrivet av

Ibland är det inte möjligt att få ned objekt till verkstad. I detta fall ett mindre räcke, i rostfritt stål, som vi åkte ut och blästrade och målade. Ett ordentligt tält byggdes och ventilation med filter monterades, då detta var i ett område med tät gångtrafik, nämligen Östra station.

Uppdragsgivare var Last & planering Rail LPR ab genom Metrik produktionsverktyg AB.