Blästring/rostskyddsmålning. Verkstad och fält.

De flesta arbeten mår bäst av att utföras inomhus i en kontrollerad miljö, i en hall avsedd för ändamålet. Allt går inte att flytta på, då får man utföra det på plats och försöka åstadkomma bästa möjliga miljöbetingelser, ur både kvalitets- och miljösynpunkt. Genom att täcka  in arbetsplatsen kan man på ett bra sätt ta rätt på avfallet, man riskerar inte skador på tredje person och man kan vid behov tillsätta värme för att få de temperaturer och krav på luftfuktighet som krävs för att kunna göra ett fullgott arbete.

 

Bilderna visar räcken på Borgarfjordsgatan invid Kista torn, där överliggare och räckesståndare blästras och ytbehandlas på plats, medan grindar (fyllningar) får motsvarande behandling på vår målningsstation. Totalt a 150 meter.

Vår uppdragsgivare är Dipart entreprenad, affärsområde betong.

Beställning & frågor

Har du hittat något du vill beställa, eller har du frågor om våra tjänster, priser eller liknande? Mejla oss på info@allblastring.se eller klicka på knappen nedan för att komma till vårt kontaktformulär. Du kan även ringa oss på 070-615 16 20 (kontoren i Härnösand och Gävle) eller 08-771 73 44 (Stockholm).

Kontakta oss